Samarbeidet mellom de to enhetene reguleres av en samarbeidsavtale utarbeidet av en arbeidsgruppe i vinter, og enstemmig vedtatt av styret senere. Avtalen ble også enstemmig vedtatt på årsmøtet.

De to klubbene kommer fortsatt til å ha et tett samarbeid, og utskillelsen er i tråd med Norges Ishockeyforbunds ønske om at a-lagene i satsningsseriene bør skilles ut fra resten av klubben.

Herrenes a-lag dannet sin egen klubb med eget styre for noen uker siden, og på årsmøtet torsdag gjorde den resterende delen av klubben altså det samme.

Jan Thomas Birkeland gikk av som styreleder, og ble erstattet av Kjetil Holmquist. Daniel Tandstad Hole ble valgt til ny nestleder. Med seg i det nye styret får Holmquist og Hole; Christina Falk, Christian Pedersen, Lasse Iversen, Anne Berit Lerfald, Espen Strømsborg og Maiken Skovli Ramdahl (vara).