Styret i Ski Ishockey Elite innkaller herved til årsmøte torsdag 31. mars klokka 18:00.

Møtet vil avholdes i Ski Ishall. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 13. mars til ski@skiishockey.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Sakslisten publiseres på hjemmesiden, mens saksdokumentene sendes ut til klubbens medlemmer per e-post på forespørsel. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski Ishockey Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski Ishockey Elite.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ikke medlem, men ønsker å bli det? Vennligst ta kontakt på ski@skiishockey.