Styret i Ski Ishockey Elite viser til innkalling til årsmøte 2022, og legger herved ut sakslisten til årsmøtet. Årsmøtet avholdes i Ski Ishall torsdag 31. mars klokka 18:00.

Saksliste årsmøte Ski Ishockey Elite 2022

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker Sak

11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Valg

  • 1. Styre
  • 2. Kontrollutvalg
  • 3. Representanter
  • 4. Valgkomité

Sak 14: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Saksdokumentene sendes ut til klubbens medlemmer per e-post på forespørsel. Spørsmål i forbindelse med årsmøte, samt forespørsel om saksdokumenter, kan sendes på e-post til leder@skiishockey.no