Årsmøtet avholdes i Ski Ishall onsdag 20. mars klokka 18:00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet, dvs. senest onsdag 5.mars 2024. Sendes på e-post til: styreleder leder@skiishockey.no

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Ski Ishockey Elite i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski Ishockey Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stille på årsmøtet med fullmakt.

Saksdokumentene sendes ut til klubbens medlemmer per e-post på forespørsel. Spørsmål i forbindelse med årsmøte, samt forespørsel om saksdokumenter, kan sendes på e-post til leder@skiishockey.no 

Saksliste årsmøte Ski Ishockey Elite 2024

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, inkludert årsmeldinger fra lagene

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker Sak

11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Valg

  • 1. Styre
  • 2. Kontrollutvalg
  • 3. Representanter
  • 4. Valgkomité

Sak 14: Valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap