Om oss

skrevet av Knut Andreas Stenseth ØB Blad 11.06.2020

En ny elitesatsing så dagens lys onsdag kveld. Ski Ishockey Elite ble stiftet, og skilles dermed ut fra breddehockeyen i Ski Ishockey. 

MASTEMYR: Det ble skrevet et lite stykke hockeyhistorie på Mastemyr i går kveld. Et nytt eliteflaggskip i Nordre Follo så dagens lys. 

Det første styret (se navnene nederst i saken) i Ski Hockey Elite ble valgt, og en ny kurs for topphockeysatsingen i regionen ble lagt. Klubbens første styreleder, Kenneth Thomas, sa dette om hvorfor en egen elitesatsing var ønsket. 

– Først og fremst ønsker Norges Ishockeyforbund at man ikke skal blande rollene mellom bredden og eliten, fordi de faktisk har to ulike utgangspunkt. En elitegruppe henvender seg til nærmiljøet, næringslivet og samarbeidspartnere. En breddeorganisasjon henvender seg ofte til foreldre. Vi har lært gjennom flere år hva som skal til for å få til en slik satsing, sier Kenneth Thomas. 

Klubben har også høstet erfaring fra hva andre klubber har gjort. 

– Vi har snakket med mange andre klubber i vår divisjon, i divisjonene over oss, og med forbundet, om hvordan vi skal gå frem. Vi fant ut at det var naturlig å lage en eliteklubb, og heller være en veldig god samarbeidspartner med bredden i Ski. Slik kan vi ivareta våre interesser, og de kan ivareta sine. Det vil uansett bli et tett samarbeid. Det trenger vi, og det trenger de. Deres yngre spillere skal bli inspirert av våre spillere, mens våre gutter også skal være med å inspirere yngre spillere i Ski, sier Thomas. 

– The sky is the limit 

Ski Hockey vil være selvfinansierende og bære risikoen for egen satsing. I en overgangsperiode vil eliteklubben bli tilført en pengestøtte hvert år i fem år fra breddeklubben. 

Thomas har latt seg inspirere av historien om Stavanger Oilers som opp fra nesten intet er blitt en millionbedrift. Den nyvalgte lederen svarer slik på spørsmålet om hvor han tror Ski Ishockey Elite er om fem år: 

– Det var litt som jeg sa her tidligere i kveld, vi skaper den veien videre selv nå. Da er det som jeg sier – the sky is the limit. Jeg elsker tankegangene til entreprenører, eller som jeg var inne på tidligere, historier som den om Stavanger Oilers. Den inspirerer, sier Thomas. 

Han er imidlertid opptatt av å ta det steg for steg. 

– Det kortsiktige målet er å få erfaringen det vil være å spille kvalifisering neste sesong, men helt klart ønsker vi å etablere oss i 1. divisjon. Med de ressurser og anlegg som ligger der i dag tror jeg det er en riktig målsetting. Verden kan imidlertid endre seg fort, og en liten snøballball kan bli en stor snøball. Vi står for begrensningene selv i så fall, sier Thomas. 

Ungt lag 

Trener Uffe Berglund råder over en ung tropp med mange lokale spillere. Det er en uttalt målsetting at Ski Ishockey Elite skal bestå av mange lokale gutter. Flere har vendt tilbake etter å ha vært i større klubber på juniornivå. På sikt er målet å bremse lekkasjen av Ski-spillere til de store klubbene rundt Oslo. 

De fleste av spillerne var samlet på Quality Hotel Entry på Mastemyr i går kveld. Der ble det valgt et styre, og en del andre utvalg. 

Under årsmøtet 1. juli vil samarbeidsavtalen mellom bredde og elite legges frem og stemmes over. Det burde være en formalitet. Avtalen er enstemmig vedtatt av styret i Ski Hockey. 

MOBILFOTO: KNUT STENSETH